Polityka prywatności str

Polityka prywatności

 Niniejszy dokument reguluje „Politykę prywatności” sklepu internetowego Bardins Sp. z o.o. prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: sklep.bardins.pl, zarządzany przez Bardins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6.


Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Bardins Sp. z o.o.  jako Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów uzyskane podczas zawierania umowy sprzedaży oferowanych towarów i/lub usług tj. w szczególności:  imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres do wysyłki, numer telefonu, numer zamówienia, adres IP, numer reklamacji, numer rachunku bankowego, oraz dodatkowo w przypadku przedsiębiorców firmę podmiotu, NIP, REGON, adres siedziby, imię i nazwisko oraz stanowisko reprezentanta a także dane zawarte w dokumentach finansowych w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o leasing.

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia oferowanych usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji, oraz prowadzenia usług szkoleniowych,
 • realizacji obowiązków Bardins Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych a także do celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw Bardins Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (na podstawie wyrażenia osobnych zgód).


Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

Do realizacji powyższych celów Bardins Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe Klientów:

 • podmiotom, z którymi Bardins Sp. z o.o. współpracuje dla realizacji celów wskazanych powyżej,  w szczególności świadczącym usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, bankowe,  windykacyjne, hostingowe, marketingowe, szkoleniowe, ewaluacyjne, dostawcom sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostawcom programów do obsługi sklepu internetowego oraz fakturowania.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe:

- przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów dla których są gromadzone, maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia wzajemnych roszczeń,

- dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Bardins  Sp. z o.o. będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

- dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Bardins Sp. z o.o. będą przetwarzane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,

- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Uprawnienia Klienta

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Klient ma  prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub niekompletnych,

oraz w sytuacjach, kiedy zachodzą okoliczności przewidziane przepisami prawa do:

 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym")
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych do innego administratora
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych

Bardins Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe w szczególności podejmując należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz żądań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt     z Bardins Sp. z o.o. pod adresem: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6, tel. + 48 914201090 lub pod adresem e-mail: info@bardins.pl z dopiskiem „dane osobowe”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl